ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน สำนักงานประเมินทรัพย์สิน
ที่ปรึกษาด้านการประเมิน การประเมินราคาทรัพย์สิน
SIMS PROPERTY CONSULTANTS CO., LTD.
บริษัท ซิมส์ พร็อพเพอร์ตี้ คอนซัลแทนท์ จำกัด

บริษัทซิม

สำนักงานใหญ่ บริษัท ซิมส์ พร็อพเพอร์ตี้ คอนซัลแทนท์ จำกัด
บริษัท ซิมส์ พร็อพเพอร์ตี้ คอนซัลแทนท์ จำกัด
2521/35-36 โครงการ BIZ TOWN LADPRAO
ถนนลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง
กรุงเทพมหานคร 10310

โทร. 0-2530-4333 (อัตโนมัติ 20 คู่สาย)
แฟกซ์. 0-2530-4050-3
E-mail : bkk@simsproperty.co.th

สำนักงานใหญ่ 1  สำนักงานใหญ่2

สำนักงานใหญ่3  สำนักงานใหญ่4  สำนักงานใหญ่5
แผนที่สำนักงานใหญ่

แผนที่สำนักงานใหญ่ บริษัท  ซิมส์  พร็อพเพอร์ตี้  คอนซัลแทนท์  จำกัด© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2552 บริษัท ซิมส์ พร็อพเพอร์ตี้ คอนซัลแทนท์ จำกัด
2521/35-36 โครงการ BIZ TOWN LADPRAO ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310